Segment výroby
… atypický mobiliář
… řada oceněných realizací v architektonických soutěžích
… odborná montážní skupina
komplexní výroba a dodávka atypických interiérů a truhlářských prvků