Veřejný sektor
… lakovna a kompletace
… široký tým renomovaných externistů
… potěšení na obou stranách
komplexní výroba a dodávka atypických interiérů a truhlářských prvků
... Přehled referenčních zakázek vybraného segmentu výroby
S generální dodávkou a realizací těchto často velice originálních interiérů máme bohaté zkušenosti. Kancelářský i bankovní sektor jsme připraveni realizovat jako generální dodavatel v různých standardech vlastních modelových sestav kancelářského nábytku. Námi realizované zakázky velkých celků jsou často z důvodu zpoždění dokončení stavebních prací vysoce časově náročné pro svůj velký objem a rychlou montáž. Přestože naše dodávky často obsahovaly celou řadu technicky komplikovaných napojení a rozvodů, byla naše firma vždy schopna účinně kooperovat vlastní výrobu s montážními skupinami a dodržet termíny předání při zachování kvality dodávky.