Vybavení kuchyní
… široký tým renomovaných externistů
… profesionální montáž vlastní kapacitou
… nejširší nabídka dřevěných dýh z celého světa
komplexní výroba a dodávka atypických interiérů a truhlářských prvků
... Přehled referenčních zakázek vybraného segmentu výroby
Na přání zákazníka či sami ve spolupráci s architektem navrhneme a do detailu pro výrobu projektově připravíme vybavení kuchyně a kuchyňskou sestavu v libovolné škále materiálů, povrchových úprav, rozměrů a luxusu provedení. Zkoordinujeme subdodávku a zapracování všech komponentů jako jsou pracovní plochy, vestavěné spotřebiče, dřezy, baterie do jednoho funkčního a estetického celku. Montáž provedeme včetně zapojení elektrospotřebičů a osvětlení.